Alois SURYNEKAlois SURYNEK


Organizace

Obvodní kontrolní komise Praha 13, Místopředseda