Ing. Pavel JAROŠIng. Pavel JAROŠ


Organizace

Obvodní výkonný výbor Praha 13, Předseda

Krajský výkonný výbor, Místopředseda

Ústřední výkonný výbor, Náhradník