38. sjezd ČSSD


13.-14.3.2015 proběhl v Praze v Kongresovém centru Praha blízko stanice metra Vyšehrad náš stranický sjezd, kterého se za naši obvodní organizaci ČSSD na Praze 13 zúčastnili i naši členové organizovaní v naší obvodní stranické organizaci. Jednak přímými delegáty sjezdu, které zvolila naše organizace a reprezentovali naši Praha 13 byla a byli Lucie Lerch, Jaromír Vacek a Milan Kroupa spolu s naším předsedou OVV  ČSSD Praha 13 Pavlem Jarošem jako vedoucím delegace našich delegátů, který se sjezdu účastnil z titulu funkce člena ÚVV ČSSD za kraj Praha.  Za kraj Praha se také zúčastnili dovolení delegáti krajskou konferencí Aleš Mareček a Miloslav Ludvík. Dále pak také s hlasem rozhodujícím z titulu funkce člena ÚVV ČSSD naší obvodní organizace se Sjezdu zúčastnil Miroslav Václavek.

Celý článek zde