Bytová politika - MČ Praha 13


BYTOVÁ POLITKA MČ Bytová politika je důležitou součástí komunální politiky. I naše MČ by měla vytvořit novou bytovou politiku MČ, která zohlední fakt, že většina nájemních bytů obce bude prodána a obec zároveň plánuje postavit nové malometrážní byty pro sociální účely. Dnes má MČ ve svém majetku  Byty nájemní - s komerčním nájmem  dále byty plnící sociální funkci – azyl, chráněné bydlení, byty zvláštního určení atd  A byty v zájmu obce (VPS) - byty určené pro pedagogy, strážníky Nabídka sociálních bytů i bytů v zájmu obce tedy existuje již dnes, ale je nedostatečná, pro sociální fci se jedná o jednotky bytů. Pokud obec postaví dnes tzv.startovací byty v určitém objemu, bude to na základě studie dnes vypracované. Ale nelze dostatečně přesně předvídat, jaké budou potřeby v budoucnu. Do této rovnice vstupuje mnoho faktorů, které nelze ovlivnit. Zdá se tedy vhodnější, aby obec disponovala určitým počtem bytů, které bude využívat dle měnící potřeby. Ing. Lucie Lerch Předsedkyně Klubu zastupitelů CSSD