Články STOP – záři 2018


Veřejné fórum

číslo: září 2018 | rubrika: Informace z radnice | autor: Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně pozvat na již 7. Veřejné fórum pro občany Prahy 13, které se uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 od 17.00 hodin v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Fórum je příležitost vás, občanů, veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnost přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za účasti místostarosty Pavla Jaroše, odpovědného politika MA 21 Štěpána Hošny a dalších zástupců MČ Praha 13.

 

Inspirativní setkání

číslo: září 2018 | rubrika: Informace z radnice | autor: Martin Šmíd

Poslední květnový den se v sídle Vodafonu na náměstí Junkových ve Stodůlkách uskutečnilo pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše setkání organizací neziskového a soukromého sektoru, které působí v Praze 13. Cílem setkání, které se konalo v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, byla inspirativní diskuze o projektech z oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti, které v naší městské části vznikají. Zároveň šlo o příležitost poznat ty, kteří za projekty stojí, a zlepšují tak své okolí nebo městskou část.

 

Rekordní účastí ke zdraví

číslo: září 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Jednodenní festival Den zdraví, pořádaný v rámci místní Agendy 21, se uskutečnil koncem června na prostranství před radnicí MČ Prahy 13. Jednalo se v pořadí již o třetí ročník této akce, která si klade za cíl informovat veřejnost o novinkách v oblasti zdraví a zodpovědného životního stylu a působí v oblasti prevence. Festival svým úvodním slovem zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, předsedy výboru pro MA 21 Štěpána Hošny a dalších zastupitelů Prahy 13. Akce se konala pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast bydlení a zdravotnictví Radka Lacka.

Zajištěním více než 30 stánků, které návštěvníkům nabídly nespočet informací, ochutnávek, ale i dárků, se letošní ročník zapsal mezi nejúspěšnější. Důkazem, že podobné akce máme i nadále realizovat, je pro nás rekordní návštěvnost veřejnosti, která byla složena ze všech věkových kategorií. Jsme rádi, že se jí v hojném počtu účastnily především maminky s dětmi i senioři, kteří ponejvíce využívali možnost měření krevního tlaku, funkce metabolismu či spirometrii. Děti z MŠ a ZŠ za doprovodu svých vyučujících využily možnost zapojit se do soutěží a odnést si zajímavé a především praktické ceny, jako například zubní kartáčky, sportovní doplňky a mnohé další. Všichni návštěvníci pak mohli v rámci bezplatné nabídky ochutnat zdravé potraviny, nápoje, využít služby maséra či zubní hygieničky. Nechyběla ani anketa, tentokrát na téma Jak jsme zdraví v Praze 13, a tematicky zaměřené soutěže. V rámci Dne zdraví byla také vyhodnocena soutěž Na kole jen s helmou, jejíž vítěz si mohl odnést hlavní cenu v podobě jízdního kola.

 

Jak to vidí...

číslo: září 2018 | rubrika: Volby | autor: Eva Libigerová

Pavel Jaroš, místostarosta
Pořád je co zlepšovat

Máte za sebou své první volební období na třináctce ve funkci místostarosty. Jak jej hodnotíte?

V politice je to jako v životě. Nemůžete být úspěšní úplně ve všem a je dobré uvědomovat si, na čem se ještě dá zapracovat. Je zde stále dost věcí, které mě trápí a zatím se mi je nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Nicméně si myslím, že spousta věcí se podařila, výsledky se dostavily, a to i díky profesionálnímu přístupu a obětavé práci pracovníků úřadu.

Zmínil jste, že člověk nemůže být ve všem úspěšný. Co naopak v souvislosti s prací pro Prahu 13 považujete za úspěch?

Ve své gesci mám životní prostředí, sociální oblast a dopravu. Co se sociální oblasti týče, jsem rád, že se podařilo získat relativně dost finančních prostředků z magistrátu. Mohli jsme tak zajistit lepší péči o naše seniory a financovat jejich aktivity. Naopak mne mrzí, že se nám  dosud nepodařilo přesvědčit magistrát, aby na pozemku v Oistrachově ulici vybudoval sociální zařízení typu Domova s pečovatelskou službou. To by případně byl jeden z hlavních cílů pro příští volební období. Faktem je, že se nám za finanční prostředky naší městské části podařilo vybudovat jiný typ sociálního zařízení – Domov pro seniory v ulici Za Mototechnou. Myslím ale, že by zde pro naše občany našly velké využití oba projekty. V současné době řešíme možnost rozšíření kapacity Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde bychom chtěli zřídit komunitní centrum. To by sloužilo nejen našim seniorům, ale i ostatním sociálním skupinám, např. matkám s malými dětmi nebo mladým lidem z Prahy 13. Zkrátka by šlo o místo, kde se setkávají různé sociální skupiny a navzájem se obohacují. Nyní jednáme s magistrátem o poskytnutí finančních prostředků. Do mé kompetence spadá také oblast životního prostředí. Mám pocit, že když se občané projdou po naší městské části, je jasně patrné, že se této oblasti aktivně věnujeme – vznikají nová sportoviště, revitalizujeme dětská hřiště i celé vnitrobloky, vznikají populární posilovny pod širým nebem... Je toho zkrátka dost. Co mě mrzí je fakt, že některým občanům udržování čistoty a pořádku ve svém okolí vůbec nic neříká. Mám na mysli například odhazování odpadků či nepořádek kolem kontejnerů. A přitom se ročně z rozpočtu městské části Praha 13 proinvestuje na úklid, údržbu a péči o zeleň téměř 47 milionů korun.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Je zde možnost domluvy?

Politici by měli jednat a dosáhnout dohody, ovšem ne vždy to jde hladce. Ale v zásadě se dá říci, že na zastupitelstvu jsme schopni dobře argumentovat i vzájemně si naslouchat. Všem by nám mělo v první řadě jít o prospěch obyvatel.

Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo z míry?

Občas člověka něco trochu zaskočí, co mě ale vadí, jsou věci se kterými ani při nejlepší vůli nemohu téměř nic dělat. Týká se to například údržby zeleně a stížností nebo kritiky s ní spojené. Uvedu příklad – jen část pozemků v městské části spadá do naší správy. Například v Centrálním parku jsou naše pozemky včas posečeny, ale na úseky spadající do správy magistrátu, Technické správy komunikací hl. města Prahy, Dopravního podniku či soukromníků vliv nemáme. Stížnosti občanů samozřejmě předáváme dál a žádáme nápravu, ale... Občané chtějí upravené plochy všude, to je pochopitelné.

Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla vyloženě úsměvná?

V čerstvé paměti mám třeba závody organizované rybáři SDH Třebonice. Bylo to v dubnu a já se tehdy stal novým členem Rybářského cechu. A abych si to užil, tak mě ponořili do kádě s vodou přímo mezi kapry. Vím, že se všichni skvěle bavili.

Na co byste se v případě svého zvolení v dalším volebním období zaměřil?

Rád bych dotáhl do konce již zmíněný nový projekt Domova s pečovatelskou službou. Myslím, že tento druh sociálního zařízení tady chybí. Jde vlastně o malometrážní byty pro ještě soběstačné seniory, kteří nepotřebují tak často péči sester a lékařů. Rád bych, aby se zde začaly stavět startovací byty pro mladé lidi a matky s malými dětmi. A ještě stále tady zbývá dost sportovišť a dětských hřišť k revitalizaci.

Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Generál Charles de Gaulle, protože za ním byla vždycky vidět tvrdá práce. Zajímavou osobností a pro mě vzorem byl také německý sociálně demokratický kancléř Helmut Schmidt.

 

OBRÁZKY K POHÁDCE ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

číslo: září 2018 | rubrika: Střípky | autor: Eva Beránková

Každoročně pořádá odbor životního prostředí pro děti z mateřských a základních škol Prahy 13 divadelní představení konané u příležitosti Dne Země. Tentokrát se divadélko konalo v květnu a také letos ho zahájil místostarosta Pavel Jaroš, který zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Mezi nejhezčí obrázky ke zhlédnuté pohádce Zvířátka a loupežníci patřily ty, které do soutěže poslaly děti z mateřských škol Ovčí hájek a Podpěrova. Těm také 27. června předal místostarosta Pavel Jaroš drobné ceny v podobě sladkostí, omalovánek, pastelek a dalších drobností.

 

Strom Svobody 2018

číslo: září 2018 | rubrika: Životní prostředí | autor: Dana Céová

Stromy Svobody symbolizují vznik Československé republiky. V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků atd. Stromy byly ověšené stuhami a k jejich kořenům se ukládaly pamětní listy. Okolní domy zdobily praporky, zpívala se hymna... Stromy Svobody se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968). Vždy, když si lidé chtěli opět připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Podobnou velkou oslavu pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky Nadace Partnerství. Do oslav se 27. září od 10 hodin zapojí i MČ Praha 13 výsadbou našeho Stromu Svobody – Lípy srdčité. Ta za účasti občanů městské části najde své místo na spodním okraji Panské zahrady.

Akci organizuje odbor životního prostředí a koná se v rámci místní Agendy 21. Nad akcí převzal záštitu místostarosta Pavel Jaroš.

 

Další vydařený výlet

číslo: září 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Soňa Vítková

Ve dvou květnových dnech se senioři Prahy 13 zúčastnili výletu na zámek Nelahozeves, který se uskutečnil pod záštitou a s účastí místostarosty Pavla Jaroše. Zdejší zámek je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách. Narodil se zde také hudební skladatel Antonín Dvořák, jehož rodný dům mohli senioři také navštívit. Všichni účastníci byli výletem nadšeni.