Články STOP - červen 2018


Senior akademie byla zakončena

číslo: červen 2018 | rubrika: Informace z radnice | autor: Jan Morčuš

Odbor sociální péče ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zajistil pro místní seniory cyklus přednášek z oblastí prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí a podobně. Třináctidílný cyklus nazvaný Senior akademie probíhal od 21. února do 16. května každou středu odpoledne v obřadní síni radnice. Celkem se přihlásilo 69 seniorek a seniorů. Valná většina z nich se poctivě účastnila všech přednášek. Pamětní list o absolvování akademie získalo 65 seniorů.

Na závěrečném setkání předali absolventům pamětní listy zástupci městské části – starosta David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Hlavní město Praha bylo zastoupeno radním Liborem Hadravou. Za městskou policii byli přítomni Lenka Hofmanová z oddělení prevence a Přemysl Pavlas z obvodního ředitelství.

 

Stromy Olgy Havlové se staly symbolem dobré vůle

číslo: červen 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Eva Libigerová

Při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy zasadí letos Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové po celém Česku 85 stromů. Praha 13 se k této akci s radostí připojila. V pondělí 23. dubna tak byl ve stodůleckém parku poblíž ulice U Kašny za přítomnosti vedení MČ Praha 13 zasazen v pořadí již devatenáctý strom Olgy Havlové.

Symbolické zasazení stromu provázelo krátké vzpomínání na první dámu a její intenzivní charitativní aktivity. Pár vzpomínek přidali také senioři z Domu sociálních služeb Lukáš, kteří si na dobu, kdy Olga Havlová žila, dobře pamatují. Pak už přišel na řadu samotný akt zasazení stromu – kaštanovníku jedlého, do kterého se zapojili i starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s místostarostou Pavlem Jarošem a zastupitelkou Ludmilou Tichou.

V roce 1993 zasadila paní Olga Havlová Lípu dobré vůle v Olomouci – Topolanech a dnes už je z malé sazenice velký košatý strom. Výbor dobré vůle se tímto krásným aktem inspiroval. „Novými stromy rozesetými po celé naší republice chceme symbolicky vložit odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Je nám ctí, že se mohla Praha 13 připojit k tak zajímavému projektu. Symbolika zasazení stromu je namístě a navíc tím prospíváme životnímu prostředí kolem nás,“ řekl při akci starosta David Vodrážka. Seznam míst, kde bude Výbor dobré vůle společně se svými partnery v průběhu roku vysazovat stromy Olgy Havlové, naleznete zde: http://www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove/.

 

Den Země s rekordní účastí

číslo: červen 2018 | rubrika: Z našich škol i odjinud | autor: Dana Céová

V úterý 19. dubna proběhla v Centrálním parku kampaň ke Dni Země, která je v Praze 13 cíleně zaměřená zejména na nejmladší obyvatele a také na rodiny s menšími dětmi. Jde o vzdělávací akci, kterou hravou formou zasvěcuje účastníky do oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Letos jsme zaznamenali rekordní účast, přišla zhruba tisícovka dětí se svými učiteli a vychovateli i celé rodiny. Děti si zahrály terénní hru připravenou odborem životního prostředí, ve které poznávaly zvířata a rostliny, sekce ekovýchovy byla v režii organizace Lesy hl. m. Prahy. Na děti čekal Tajemný les – stánky plné poznání a her. Moc nás potěšily dobré znalosti dětí, které byly za splněné úkoly odměněny.

Do kampaně pořádané odborem životního prostředí v rámci místní Agendy 21 se aktivně zapojili i starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš.

 

Rostou rychlostí blesku

číslo: červen 2018 | rubrika: Z našich škol i odjinud | autor: Eva Černá

Je to teprve pár měsíců, kdy v naší městské části spatřila světlo světa první knihobudka. Zájem o knížky byl a je veliký, takže další na sebe nenechaly dlouho čekat. V květnu byly otevřeny hned dvě. Pořadové číslo pět mají knihobudky ve FZŠ Trávníčkova. Jedna stojí ve školní hale a je určena především žákům a pracovníkům školy. Druhou, u hlavního vchodu, mohou využívat také rodiče a návštěvníci školy. Malé slavnosti „otevření“ knihovny se zúčastnili zástupci školy, žáci, ale také zastupitel Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu a vzdělávání. Další knihovna, která naplňuje již osvědčený princip „PŘEČTI-VRAŤ-VYMĚŇ“, je nově u Střediska sociálních služeb Prahy 13. Je sice šestá, ale první, která je umístěná venku. To znamená, že knížky jsou k dispozici nejen návštěvníkům Lukáše, ale i široké veřejnosti. Možná by si nějakou knížku vybral i starosta David Vodrážka nebo místostarosta Pavel Jaroš, kteří byli spolu s dalšími zástupci městské části zahájení provozu této mini knihovny přítomni.

 

Greenways Praha – Vídeň otevřena

číslo: červen 2018 | rubrika: Sport | autor: Eva Beránková

Běžecko-cyklistický závod Butovický rohlík, který pořádají Triatlon sportklub Praha a odbor životního prostředí se konal v sobotu 21. dubna na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Akce tradičně otevřela dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň. Počasí se vydařilo, takže závodníků a ostatních návštěvníků se tentokrát sešlo okolo dvou set. Jelikož se akce koná také ke Dni Země, byl do parku vysazen nový strom – javor tatarský.

Nejmladší kategorii závodníků odstartoval starosta městské části David Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem. Před závodem se účastníci mohli posilnit dílem svátečního koláče s logy městské části a Greenways, na vítěze pak čekal pravý butovický rohlík a šátek s logem závodu.

 

Rybářský cech má nového člena

číslo: červen 2018 | rubrika: Sport | autor: Jiří Mašek, rybáři Třebonice

V dubnu se u místního rybníka v Třebonicích konaly tradiční rybářské závody, které organizovali rybáři při Sboru dobrovolných hasičů Třebonice. S finančním přispěním městské části byla před závody v rybníce doplněna rybí obsádka a zakoupeny ceny pro vítěze. Na startu se sešlo 50 závodníků. Vítězem se nakonec stal Pavel Poláček, který chytil celkem 8 kaprů o celkové délce 460 cm. Pro rybáře, kteří obsadili první tři místa, byly připraveny hodnotné ceny. V průběhu závodu proběhlo slavnostní přijímání nového člena do řad třebonických rybářů. Pasován rybářem rybářským právem s následným pokropením vodou z Třebonického rybníka byl místostarosta Pavel Jaroš. Na dodržování postupu při přijetí nového člena do cechu rybářského osobně dohlíželi starosta městské části David Vodrážka a David Hruš, předseda třebonických rybářů.

 

AntiFetFest aneb Jde to i jinak!

číslo: červen 2018 | rubrika: Pomáhají druhým | autor: Petr Syrový

V letošním místním kole již 11. ročníku amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování AntiFetFest proti sobě stály dva snímky základních škol. Do celopražského finále postoupil film „Šikana s.r.o.“ od tvůrců Kluci z IX.A ze ZŠ Klausova. Vítězům předali v obřadní síni radnice ceny místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Do soutěže AntiFetFest 2018 aneb Jde to i jinak! se přihlásilo rekordních 60 filmů ze 14 pražských městských částí. Finále se uskuteční v kině Lucerna ve středu 13. června.

 

Cesta na západ

číslo: červen 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Jiří Mašek

V polovině dubna se šel pod názvem Cesta na západ v pořadí druhý letošní seniorský pochod Nordic Walking. Byl ale prvním, kdy se konkrétní místo cíle nahradilo jen směrem. Snahou účastníků bylo dojít na co možná nejzápadnější cíp naší městské části. Stalo se jím místo pod dálnicí – Pražským okruhem, které je vzdálené zhruba 200 metrů západně od Třebonického rybníka. Na paměť dosažení „nejzápadnějšího bodu“ byly na Klubovnu rybářského spolku Třebonice slavnostně umístěny dvě cedule – směrovky. Jedna zobrazuje nejzápadnější cíp České republiky – Újezd u Krásné, vzdálený od Třebonic vzdušnou čarou 157 km. Druhá pak nese název mysu Cabo da Roca v Portugalsku – nejzápadnějšího pevninského výběžku kontinentální Evropy vzdáleného od Třebonic přímou čarou pouhých 2 260 km. Dvě místa – obec a mys, která pro většinu z nás byla dosud neznámá, jsou po vzdálenostním zaměření pro nás vlastně geograficky blízká. Výšlapu dlouhého cca 5 km se zúčastnilo přes třicet lidí. Jako vždy byla jedním ze spoluorganizátorů pochodu městská část, za kterou pochod od Kuželkárny v Centrálním parku odstartoval starosta David Vodrážka. Na místostarostu Pavla Jaroše, který šel celou cestu až do cíle, pak připadl úkol připevnit u Třebonického rybníka zmíněné směrovky.