Články STOP – květen 2018


Modernizace hřišť pokračuje

číslo: květen 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Eva Libigerová

Zástupci městské části Praha 13 v pondělí 9. dubna uvedli do provozu zrekonstruované dětské hřiště, které se nachází ve vnitrobloku ulice Bellušova. Hřiště je primárně určeno dětem starším šesti let, které zde mohou využívat jak nové, tak i zmodernizované herní prvky. K dispozici je zde mimo jiné houpací kolotoč, malý skokanský můstek či víceúčelový cvičební rám na posílení celého těla. V rámci renovace byla zachována tubusová skluzavka a hřiště bylo dovybaveno několika lany, po kterých se dá šplhat.

„Jsem rád, že i v letošním roce pokračujeme v sérii revitalizací hřišť a sportovišť v naší městské části. V žádostech o dotace na modernizaci vnitrobloků jsme velmi úspěšní, což mě těší,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Vnitrobloky, které jsou součástí rondelů, obyvatelé Prahy 13 velmi rádi využívají. Chceme jim poskytnout příjemný prostor, kde mohou napříč generacemi trávit svůj volný čas. Postupně jsou modernizována hřiště pro menší i větší děti, sportoviště a jsou budovány venkovní posilovny,“ dodal místostarosta Pavel Jaroš.

Investice do zrekonstruovaného dětského hřiště ve vnitrobloku Bellušova činila 1 128 015 Kč včetně DPH.

 

Přišli se vyjádřit

číslo: květen 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Hana Zelenková, MA 21

Ve středu 11. dubna se v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřejnosti byl prezentován projekt výstavby Agility hřiště u Volcana a návrh revitalizace vnitrobloku Chalabalova. K přítomným občanům promluvil místostarosta Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA 21 Štěpánem Hošnou. Jednotlivé podněty občanů k představeným záměrům byly podrobně diskutovány a poté předány projektantům k prověření a k zapracování do jednotlivých projektů. Těší nás, že lidé svou možnost vyjádřit se ke změnám v naší městské části využívají a veřejná projednání tak plní svůj účel.

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

číslo: květen 2018 | rubrika: Střípky | autor: Soňa Vítková

Ve čtvrtek 22. března se uskutečnilo v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí vítání občánků, na kterém bylo přítomno 36 nově narozených dětí naší městské části. Místostarosta Pavel Jaroš pozdravil všechny rodiče i jejich děti a popřál jim mnoho zdraví a štěstí. Oficiálně noví občánci Prahy 13 se zároveň stali spolukmotry stromu, který se jmenuje Liliovník tulipánokvětý a byl vysazen na břehu Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Společné setkání zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Zahrádka.

 

PiňaKoláda tradičně nezklamala

číslo: květen 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Pro velký zájem seniorů se v úterý 27. března uskutečnilo ve Spolkovém domě další hudební vystoupení populární skupiny PiňaKoláda. Již tradičně ho zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, který společně se zastupitelem Milošem Drhou vyzval přítomné dámy k tanci. Odpoledne plného hudby a příjemné atmosféry se zúčastnilo 164 seniorů. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl po celou dobu plný tanečníků. Jsme rádi, že se odpoledne seniorům líbilo a věříme, že PiňaKoláda nebyla na třináctce naposledy. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

 

Každý symbol jara byl jedinečný

číslo: květen 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Iva Dvořáčková

V Komunitním centru svatého Prokopa v Nových Butovicích se koncem března konala již tradiční Velikonoční floristika. Seniorky, které si nenechaly tuto předvelikonoční akci ujít, si tentokrát mohly vytvořit proutěný věneček se symboly Velikonoc a nastávajícího jara. Ačkoli každá z přítomných dam měla k dispozici stejný materiál, byl každý věneček jedinečný a nesl osobitost své autorky. Na závěr bylo opravdu těžké vybrat tři nejzajímavější, jejichž autorky si po zásluze odnesly odměnu. Tu jim předal místostarosta Pavel Jaroš, pod jehož záštitou se již třetí Velikonoční floristika uskutečnila.

 

Přejeme hodně zdraví a štěstí

číslo: květen 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Eva Černá

V roce 1998 vznikl díky podpoře a zájmu vedení městské části Praha 13 první klub seniorů. Na jeho vzniku se aktivně podílela paní Svata Bulířová, která se stala jeho první vedoucí. Z počátku byla přesvědčená, že Klub seniorů I, který tehdy působil v Běhounkově ulici, povede pouze chvíli. Nakonec tato chvíle trvala až do závěru roku 2016. Paní Svatava se narodila 1. dubna 1928 v Mostě, ale brzy se s rodiči přestěhovala do pražských Vršovic. Křtěná Vltavou sice není, ale od útlého dětství se v Praze cítila doma. V dubnu oslavila paní Svatava Bulířová významné životní jubileum. K 90. narozeninám jí do Domova Palata přišli pogratulovat místostarosta Pavel Jaroš, další zástupci naší městské části i řada členů jejího bývalého klubu.