Články STOP – březen 2018


Senior Akademie odstartovala

číslo: březen 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Eva Libigerová

Praha 13 opět navázala spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy a společně zorganizovaly druhý ročník úspěšné Senior Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality.

Senior Akademie, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty pro so ciální oblast Pavel Jaroš, je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku zaměřených na seniory. Moderní alternativní metodou, založenou na principu univerzity třetího věku, přednáší strážníci městské policie účastníkům aka demie, jak se chovat v krizových situacích, předcházet trestné činnosti nebo jak účinně přivolat pomoc. V rámci programu mohou senioři a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem v Praze 13 a v Praze–Řeporyjích absolvovat celkem třináct přednášek, které se  konají pravidelně každou středu od 14 do 16 hodin v obřadní síni radnice.

Do programu akademie se zapsalo téměř sedmdesát seniorů, kteří se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí, o povinnostech při chovu psů apod. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.

Projekt prevence kriminality Senior akademie probíhá v rámci aktivit místní Agendy 21 a je realizován zdarma. Jeho slavnostní zahájení připadlo na středu 21. února. Seniory přivítali místostarostové Petr Zeman a Pavel Jaroš společně s Lenkou Hofmanovou z oddělení prevence městské policie.

 

Zkoušky dopadly skvěle

číslo: březen 2018 | rubrika: Sport | autor: Martin Břeň

Koncem ledna se v Taekwondo WTF klubu Praha konaly zkoušky dětí na vyšší pásy. Probíhaly podle daných pravidel a všichni prokázali nejen své zaujetí, ale především připravenost. Tu do jednoho dokázali tím, že zkoušky úspěšně složili. V průběhu zkoušek hlavní trenér poděkoval jménem klubu zástupci starosty Pavlu Jarošovi za podporu, kterou klubu městská část Praha 13 poskytuje. Díky ní již několik let nemusel zdražovat kurzovné, a to navzdory faktu, že náklady na chod klubu se neustále zvyšují.

Členové klubu z FZŠ prof. Otokara Chlupa spolu s hlavním trenérem Martinem Břeněm a zástupcem starosty Pavlem Jarošem

Taekwondo WTF klub Praha sdružuje přes 200 dětí. V Praze 13 cvičíme v řadě škol – FZŠ prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, FZŠ Brdičkova, pobočky máme i ve FZŠ Mezi Školami nebo v ZŠ Mládí. Tréninky probíhají standardně dvakrát v týdnu. Pokud chcete patřit k nejlepším a budete mít zájem, můžete navíc zdarma trénovat i v dalších našich vybraných školách. Pro zájemce pořádáme jednou měsíčně i oblíbené tzv. Taekwondo víkendy či letní soustředění. Více na www.taekwondo-praha.cz.

 

Vydařená oslava

číslo: březen 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: -red-

Letošní rok začal v Klubu seniorů II změnou. Hned první lednové úterý totiž předala své nástupkyni pomyslné žezlo dlouholetá vedoucí klubu Milada Tomašovičová. O týden později se ale setkání seniorů neslo v úplně jiném duchu. Dvě členky, paní Marie Johnová (90 let) a paní Jaroslava Kožková (82 let) slavily narozeniny. Příjemnou atmosféru ještě umocnilo hudební vystoupení dua Proč ne. Mezi gratulanty, kterých bylo opravdu hodně, byl také zástupce starosty Pavel Jaroš. Ten oběma dámám popřál do dalších let hodně štěstí, vitality, ale hlavně zdraví.