Články STOP – únor 2018


Strážníci poradí seniorům

číslo: únor 2018 | rubrika: Pomáhají druhým | autor: Jan Morčuš

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá od 21. 2. do 16. 5. Senior akademii – cyklus 13 vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy 13. Bude se konat vždy ve středu od 14 do 16 hod. v obřadní síni radnice. Občané se dozví užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, zákla - dů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí akademie je návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy a Psího domova v Troji.

Přihlášky jsou ke stažení na www.praha13.cz, obdržíte je rovněž v informacích radnice nebo u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dv. 320. K němu směřujte i vyplněné přihlášky. Kapacita kurzu je omezená. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Více na tel. 235 011 458, morcusj@p13.mepnet.cz.

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 13 Pavla Jaroše.

 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LUKÁŠI

číslo: únor 2018 | rubrika: Střípky | autor: Jiří Mašek, ředitel SSSP13

V pondělí 8. ledna se uskutečnil v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod vedením sbormistryně Aleny Panochové pásmo vánočních písniček a koled. Přes 20 dětí svým zpěvem vytvořilo ve zcela zaplněném sále příjemnou atmosféru. Ta byla ještě umocněna na závěr vystoupení, kdy si všichni společně zazpívali My tři králové jdeme k vám. Koncertu se zúčastnil starosta David Vodrážka, který s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími hosty z městské části popřál seniorům hodně zdraví a štěstí v roce 2018. Dalším z milých hostů byl i Radek Tichý, farář Římskokatolické farnosti sv. Jakuba ve Stodůlkách. Organizátoři koncertu, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Klub seniorů I., děkují účinkujícím dětem za jejich umělecké vystoupení, které si našlo cestu do srdcí všech přítomných posluchačů.