Články STOP – leden 2018


Své odpoledne si senioři užili

číslo: leden 2018 | rubrika: Kaleidoskop | autor: Eva Libigerová

Předvánoční čas naplno prožívají nejen děti, ale i o pár generací starší občané Prahy 13. Pro seniory naše městská část každoročně v prosinci pořádá setkání ve Spolkovém domě. Členy dvanácti klubů seniorů, které v Praze 13 působí, z podia pozdravil starosta David Vodrážka společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem. Poté se dostalo na řadu vystoupení folklorního souboru Lučinka, který svým pásmem koled navodil příjemnou vánoční atmosféru. V podobném duchu se neslo i další vystoupení akordeonového souboru FZUŠ Stodůlky a kapely Koty Swing Band. Všichni senioři, kterých bylo tentokrát více než 160, si své odpoledne zkrátka užili. V období Vánoc bychom určitě na naše starší spoluobčany neměli zapomínat.

 

Poslední letošní Retrokavárna

číslo: leden 2018 | rubrika: Z našich škol i odjinud | autor: Iva Dvořáčková

První prosincové úterý proběhlo v Retrokavárně poslední setkání v tomto roce. Na seniory čekalo malé mikulášské překvapení a hudební vystoupení pana Miloše Procházky. Pozdravit je přišel i zástupce starosty Pavel Jaroš. Retrokavárna bude pokračovat i v roce 2018. Nejbližší termíny jsou 9. leden, 13. únor a 6. březen. Místo si už nyní můžete zarezervovat u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

 

Symbol blížících se Vánoc

číslo: leden 2018 | rubrika: Z našich škol i odjinud | autor: Iva Dvořáčková

Koncem listopadu se v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích sešel na tradičním vázání adventních věnců rekordní počet seniorů. Prostory centra byly naplněny vůní jehličí a nadšením přítomných, kteří si přišli vlastnoručně vyrobit adventní věnec. V příjemné tvůrčí atmosféře pohovořil o významu adventu pan farář Radek Tichý. Mezi seniory zavítali také zástupci naší městské části – zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Výsledkem snažení všech přítomných byly krásné adventní věnce – symboly blížících se Vánoc.

 

Hodnocení roku 2017

číslo: leden 2018 | rubrika: Hasičské okénko | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Rok se sešel s rokem a první prosincové sobotní odpoledne se konala další Mikulášská besídka pro veřejnost spojená se zábavným programem pro větší i ty úplně malé děti. Společně s rodiči a prarodiči se všechny zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Program, při kterém se všichni skvěle bavili, vyplnil čas do příchodu čertů, Mikuláše a anděla. Příjemně prožité odpoledne zakončila nadílka a kaž - dé z dětí si odnášelo pytel laskomin. Tak jako pokaždé, i letos čerti odešli s prázdnou. Velký dík patří organizátorům za bezvadnou přípravu! Poté se za účasti starosty Prahy 13 Davida Vodrážky, jeho zástupce Pavla Jaroše, zástupce Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy a SDH D. Počernice, Cholupice, Řepy, Zbraslav a Třebonice uskutečnila valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu jeho činnosti.

 

SETKÁNÍ V KOMUNITNÍM CENTRU

číslo: leden 2018 | rubrika: Střípky | autor: Helena Ryklová

V sobotu 2. 12. pořádala Farní charita Stodůlky tradiční setkání pro nemocné zahájené mší svatou s udílením svátosti pomazání nemocných. Následovalo společné posezení s hudebním vystoupením dětí z Církevní mateřské školy Srdíčko. Svojí přítomností akci podpořili i zástupci městské části – starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. Na rozloučenou dostali návštěvníci malý dárek z dílny Farní charity Beroun.

 

Šlágry našeho mládí

číslo: leden 2018 | rubrika: O seniorech a pro seniory | autor: Soňa Vítková

Ve středu 29. listopadu se ve Spolkovém domě uskutečnilo Mikulášské posezení seniorů městské části Praha 13. K poslechu i tanci jim zahrál a zazpíval Zdeněk Krásný, který svými evergreeny dokáže oslovit snad všechny generace. Jeho hudební program Šlágry našeho mládí byl plný nestárnoucích hitů a písniček. Všichni přítomní si spolu s ním rádi zazpívali a postupně zaplnili i taneční parket. Akce se konala pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Spolu s ním přišli naše starší spoluobčany pozdravit předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha.

 

Budiž pochválen vánoční čas

číslo: leden 2018 | rubrika: Kulturní programy | autor: Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

První prosincovou středu odpoledne se v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13, které sídlí v Domě pro seniory Lukáš, sešlo bezmála padesát seniorů. Pod vedením odborných lektorek Dany a Hanky vyráběli vánoční dekorace. Tato akce, pro kterou se vžil název Vánoční punčování, se v Lukáši koná už od roku 2012. Letos senioři vyráběli vánoční stromeček z polystyrenového kužele a jmenovky na vánoční dárky. Zvládli si ale i popovídat, ochutnávat vánočku a popíjet vánoční punč. Od něho ostatně dostala akce i své pojmenování. Po čtvrté hodině, kdy se venku začalo stmívat, přišla řada na slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Ten slavnostně rozžnul starosta David Vodrážka, který společně s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími zastupiteli, přišel popřát všem seniorům naší městské části, nejen těm přítomným, krásné Vánoce a hodně zdraví a radosti v příštím roce. Senioři pak starostovi a místostarostovi předali adventní věnce a popřáli městské části vše dobré do roku 2018. Jak poznamenala paní Vlasta Čermáková, jedna z předávajících, „... když se bude mít dobře obec, budou se mít dobře i senioři“. Pak si všichni zazpívali za doprovodu hudebníků a dětí z pěveckého souboru Klíček při FZŠ Mezi Školami vánoční koledy.