Články

Z rubriky "Zeptali jsme se za vás" Pavel Jaroš

 Pokračování

STOP články - Aleš Mareček

 Pokračování

STOP články - Štěpán Hošna

 Pokračování

Zprovoznění Metra do Motola dopravu v Praze 13 výrazně neovlivní

Už po několikáté připravované změny v Pražské integrované dopravě tentokrát kvůli dostavbě metra do Motola se podařilo zastavit ještě v počátcích. Pokaždé, kdy se objevily nějaké úvahy, či záměry vyvolali jsme jednání s hl.m. Prahou a příspěvkovou organizací ROPID, jež tyto změny připravuje. Na společných jednáních koncem ledna jsme prezentovali i Vaše podněty a výhrady k již dříve zavedeným změnám a případným nově zamýšleným.

 Pokračování

38. sjezd ČSSD

13.-14.3.2015 proběhl v Praze v Kongresovém centru Praha blízko stanice metra Vyšehrad náš stranický sjezd, kterého se za naši obvodní organizaci ČSSD na Praze 13 zúčastnili i naši členové organizovaní v naší obvodní stranické organizaci. Jednak přímými delegáty sjezdu, které zvolila naše organizace a reprezentovali naši Praha 13 byla a byli Lucie Lerch, Jaromír Vacek a Milan Kroupa spolu s naším předsedou OVV  ČSSD Praha 13 Pavlem Jarošem jako vedoucím delegace našich delegátů, který se sjezdu účastnil z titulu funkce člena ÚVV ČSSD za kraj Praha.  Za kraj Praha se také zúčastnili dovolení delegáti krajskou konferencí Aleš Mareček a Miloslav Ludvík. Dále pak také s hlasem rozhodujícím z titulu funkce člena ÚVV ČSSD naší obvodní organizace se Sjezdu zúčastnil Miroslav Václavek.

Celý článek zde 

 Pokračování

Z rubriky "Zeptali jsme se za vás"

Celý článek zde 

 Pokračování