Šest priorit pro volební období 2014 - 2018


Šest priorit pro volební období 2014 - 2018

1) PODPORUJEME maximální participaci občanů na strategickém
    i běžném rozhodování formou veřejných slyšení, veřejných
    projednávání, veřejných anket a místních referend.

2) PODPORUJEME omezení developerského zahušťování veřejného
    prostoru a ochranu zeleně.

3) PODPORUJEME výstavbu dalších bezplatných parkovacích
    míst.

4) PODPORUJEME sport pro všechny, rozvoj volnočasových
    aktivit dětí, adolescentů, dospělých i seniorů, včetně výstavby
    otevřených hřišť a dalších zařízení.

5) PODPORUJEME rozvoj sociálních služeb.

6) PODPORUJEME zvýšení počtu městských strážníků v ulicích.