Šest priorit pro volební období 2014 - 2018

Šest priorit pro volební období 2014 - 2018

1) PODPORUJEME maximální participaci občanů na strategickém
    i běžném rozhodování formou veřejných slyšení, veřejných
    projednávání, veřejných anket a místních referend.

2) PODPORUJEME omezení developerského zahušťování veřejného
    prostoru a ochranu zeleně.

3) PODPORUJEME výstavbu dalších bezplatných parkovacích
    míst.

4) PODPORUJEME sport pro všechny, rozvoj volnočasových
    aktivit dětí, adolescentů, dospělých i seniorů, včetně výstavby
    otevřených hřišť a dalších zařízení.

5) PODPORUJEME rozvoj sociálních služeb.

6) PODPORUJEME zvýšení počtu městských strážníků v ulicích.
Zprovoznění Metra do Motola dopravu v Praze 13 výrazně neovlivní

Už po několikáté připravované změny v Pražské integrované dopravě tentokrát kvůli dostavbě metra do Motola se podařilo zastavit ještě v počátcích. Pokaždé, kdy se objevily nějaké úvahy, či záměry vyvolali jsme jednání s hl.m. Prahou a příspěvkovou organizací ROPID, jež tyto změny připravuje. Na společných jednáních koncem ledna jsme prezentovali i Vaše podněty a výhrady k již dříve zavedeným změnám a případným nově zamýšleným.ČLÁNKY

Koskuba: Člověka mrazí. Neviditelní a skutečně mocní v pozadí rozhodují o státech a národech. Čeká nás pád. Nenávist a zloba fanoušků knížete a zadnice USA… (KVV)
Poslanec ČSSD Jiří Koskuba říká, že dochází k něčemu, jako byl konec Říše římské. Nesmiřitelnost tábora poražených v prezidentské volbě mnohdy hraničí s nenávistí, vulgaritou a zlobou. Kdo chce, může rozpor mezi slovy a činy firmy ANO vidět. Pouze přelézt ze zadnice SSSR do jiné, stejně veliké, mu připadá nejen krajně nevhodné, ale přímo ubohé. Popřál, aby lebka, přilba, meč sv. Václava i svatováclavská koruna císaře Karla IV. byly nadále váženým a lidmi ctěným symbolem jejich stále existujícího českého státu. 

AKTUALITY

Tisková zpráva: Praha v letošním roce navýší finanční prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb i platy sociálních pracovníků (KVV)
Tendence stárnutí pražské populace je ve střednědobém horizontu nezpochybnitelná. Podle odhadu ČSÚ bude na území HMP v roce 2020 o 1400 osob ve věku 80+ více než dnes. V souvislosti s demografickým vývojem se tak zvyšuje potřeba zajištění kvalitní specializované péče s ohledem na specifické potřeby jednotlivých osob (stařecká demence, autismus, Parkinson, Alzheimer apod.). „Praha si uvědomuje nutnost průběžně a systémově navyšovat početní stavy pracovníků přímé péče, zdravotního personálu, průběžně vzdělávat sociální pracovníky a také se více zaměřit na specializovanou péči,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální oblast.

Tisková zpráva: Navýšení limitu pro vícepráce pomůže i dopravním stavbám v Praze (KVV)
Zvýšení limitu pro dodatečné práce na 50 procent ceny původní veřejné zakázky v případě nepředvídaných problémů jako je např. jiné složení geologického podloží, jak v pozměňovacím návrhu zákona o veřejných zakázkách navrhují poslanci Milan Urban, Jan Birke a Ladislav Velebný, zabrání formálnímu obcházení zákona o veřejných zakázkách. Zároveň bude předcházet problémům a hrozícím arbitrážím, jak se například stalo v případě stavby tunelového komplexu Blanka.

Tisková zpráva: Pražská ČSSD ustanovila vyjednávací tým a orgány zastupitelského klubu (KVV)
Pražská ČSSD vstupuje do jednání s dalšími stranami, které uspěly ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy, o možných podobách budoucí koalice. Pro sociální demokraty je stěžejní programová shoda a plnění priorit, které představila ve svém programu před volbami.

AVÍZA

Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

DALŠÍ NOVINKY